Finanse TramPOLiny, czyli skąd bierzemy fundusze na nasze imprezy?

Fundusze na imprezy TramPOLiny pozyskujemy w pierwszej kolejności z corocznych składek członków Stowarzyszenia.

Aby utrzymać składki na możliwie niskim poziomie, tak aby działania naszego Stowarzyszenia były finansowo dostępne dla wszystkich zainteresowanych rodzin, aktywnie poszukujemy źródeł dofinansowania: grantów, dotacji, sponsorów.

W organizacji naszych imprez finansowo wspierają nas:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze – poprzez dofinansowanie projektów Stowarzyszenia ze środków polonijnych.

Magistrát Hlavního Města Prahy (Odbor kultury a cestovního ruchu, Oddělení národnostních menšin a cizinců) – poprzez dofinansowanie projektów Stowarzyszenia ze środków dla mniejszości narodowych.

rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o.  – poprzez pomoc prawną Kancelarii dla Stowarzyszenia oraz dofinansowanie projektów Stowarzyszenia.

Także szereg organizacji wspiera nas w sposób pośredni, współorganizując z nami imprezy lub udostępniając nam swoje pomieszczenia – więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Współpracujemy z....

Wreszcie – każdy może nas wesprzeć finansowo robiąc zakupy przez internet i to bez żadnych dodatkowych kosztów:

Nasze Stowarzyszenie zarejestrowane jest na portalu givt.cz, który umożliwia wspieranie wybranej organizacji częścią kwoty za zakupy, które można zrobić w jednym z prawie 1500  najpopularniejszych sklepów online. TramPOLina zyskuje pieniądze, a kupujący nie płaci ani korony więcej za zakupy! Zobacz jak wspierać TramPOLinę poprzez portal givt.cz.

Dziękujemy naszym Darczyńcom za wsparcie.