Po co komu Rodné číslo?

Rodné číslo (dalej rc) to, podobnie jak nasz polski PESEL, osobisty, unikalny dziesięciocyfrowy numer identyfikacyjny. Został wprowadzony w celach administracyjnych i statystycznych.

Historia sięga roku 1947 roku, kiedy ludzie zaczęli posługiwać się numerem w celu ewidencjonowania dowodu zatrudnienia, który później został użyty do wypłat emerytur. Po roku 1948, kiedy zjednoczyły się zakłady ubezpieczeń społecznych, numer identyfikacyjny przypisywano też osobom, które do tej pory nie były ubezpieczone. Później numer identyfikacyjny zostawał przydzielony każdemu po ukończeniu 15 roku życia i wpisywany do dowodu tożsamości. Obecnie nadawany jest on już w metrykach urodzenia. Także jeśli rodziłyśmy w ČR to rodné číslo dziecka będzie już umieszczone w jego metryce.

Kto wg. czeskiego prawa powinien posiadać rc?

  • osoba fizyczna, która narodziła się w ČR,
  • obywatel ČR jeśli do tej pory rc nie ma,
  • obcokrajowiec, który wystąpił o pozwolenie na pobyt w ČR
  • obcokrajowiec, któremu udzielony został azyl w ČR

Co oznacza rc? Otóż podobnie jak w naszym PESELu:

  • dwie ostatnie cyfry roku urodzenia
  • miesiąc urodzenia (u kobiet plus 50)
  • dzień urodzenia
  • numer porządkowy

Przykład:

Jeśli zatem przybyliśmy do ČR z zamiarem pozostania na dłużej, powinniśmy zgłosić się do właściwego oddziału cizinecké policie, zgłosić swój pobyt (o tym przeczytasz tutaj) a wraz z pozwoleniem na pobyt wydany nam zostanie dokument z naszym unikalnym czeskim peselem (przykład poniżej).

W innym przypadku należy udać się do oddziału Ministerstva vnitra (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), adres: Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 i złożyć stosowny formularz o nadanie rc. Formularz można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty czy maila osc@mvcr.cz.

Więcej informacji można przeczytać na stronie www.mvcr.cz

Oświadczam iż wszystkie dane personalne (imiona, nazwiska, numery itd.) zamieszczone na przykładowych dokumentach są fikcyjne i jakakolwiek zbieżność danych z autentyczną osobą i z autentycznymi danymi jest wyłącznie przypadkowa.

(autorka: Stella Ratman)